Mgr. Ing. Katarína Knížová

0907 716 887

katarinaknizova@gmail.com

Mýtna 15/A

Bratislava

Akutálne nových klientov neprijímam.

problémy, s ktorými sa môžete na mňa obrátiť

 • psychosomatické potiaže
 • rôzne druhy úzkostí a strachu, panické záchvaty
 • depresie
 • prekonávanie ťažkých životných období
 • ťažkosti v partnerskom živote alebo v medziľudských vzťahoch
 • ťažkosti vo vzťahu medzi rodičom a dieťaťom
 • strata blízkeho
 • strata motivácie, vyhoretie
 • vyrovnanie sa s vážnym telesným ochorením u seba alebo u blízkeho
 • ťažkosti v zvládaní stresu
 • pocity prázna, strata sebavedomia
 • hľadanie seba samého, porozumenie vlastným pocitom, svojim zdrojom a rozvoj svojej osobnosti
 • hľadanie vnútorných zdrojov prežívania a sily a práca s nimi - motivácia k osobnému rastu
 • hľadanie ciest v ťažkých životných situáciách
 • hľadanie vlastnej životnej cesty
 • porozumenie medziľudským vzťahom vo vlastnom živote
 • krízové situácie (strata blízkej osoby, rozvod, zmena životnej situácie)
 • ak hľadáte konkrétne riešenia zložitých situácií
 • ak ste sa stali obeťou mobbingu alebo šikany

O mne

Od svojej mladosti som sa zaujímala o život, o to, akým spôsobom môže človek ovplyvniť svoje smerovanie, ako je ovplyvnený svojim prostredím a udalosťami, ktoré sa mu odohrajú a ktorých je súčasťou. A tak mi opakovane vyvstala otázka týkajúca sa možnosti človeka zmeniť niektoré nepriaznivé vplyvy z minulosti alebo aj prítomnosti a tak zlepšiť a skvalitniť svoj život a nažívanie s druhými. Tieto myšlienky ma priviedli k štúdiu psychológie a psychoterapie a nakoniec aj k mojej terajšej práci.

Štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor psychológia som ukončila v roku 2002. Od roku 2003 som bola zamestnaná v Psychiatrickej nemocnici P. Pinela v Pezinku, kde som pracovala ako psychológ najprv na gerontopsychiatrickom oddelení, neskôr na mužskom oddelení. Hlavnou náplňou mojej práce bola psychodiagnostika, psychoterapia s jednotlivcami aj so skupinami a edukácia v oblasti duševnej hygieny a zdravia. Súčasťou mojej práce počas pôsobenia v Psychiatrickej nemocnici P. Pinela v Pezinku bolo taktiež vyhotovovanie psychologických vyšetrení k ústavným súdnoznaleckým psychiatrickým posudkom. Popri tejto práci som od roku 2006 viedla občianske združenie Dotyk (občianske združenie priateľov a príbuzných priateľov Psychiatrickej nemocnice P. Pinela), ktoré bolo zamerané na psychologické poradenstvo, zabezpečovanie sociálneho poradenstva, taktiež psychoedukáciu a organizovanie rozvojových aktivít členov v oblasti duševného zdravia.

V tomto období ma veľmi zaujímalo, prečo a ako funguje psychoterapia a čo sa počas nej deje. Preto som sa zapojila do výskumného projektu na túto tému, ktorý spoluviedol Doc. Dan Pokorný z Univerzity Ulm a ktorého výsledky boli neskôr publikované v zahraničnej literatúre (odkaz). V úvode výskumu som z tejto problematiky publikovalav odbornom časopise Psychiatria, psychosomatika, psychoterapia (odkaz).

V roku 2006 som absolvovala špecializačnú skúšku (atestácia) v odbore klinická psychológia.

Popri svojej práci sa aktívne dlhodobo vzdelávam. Názorovo najbližšia mi bola z existujúcich psychoterapeutických smerov dynamicky orientovaná psychoterapia, preto som sa rozhodla absolvovať výcvik  v tomto smere a vo svojej práci využívam prístupy tohoto smeru. Od roku 2002 som v psychoterapeutickom výcviku v katatýmne imaginatívnej psychoterapii, ktorý som v rokoch 2002 až 2005 absolvovala v zahraničí (nemeckou spoločnosťou pre KIP (AGKB)). Jeho súčasťou sú aj špeciálne teoretické a praktické semináre a supervízie poriadané Slovenskou spoločnosťou pre katatýmne imaginatívnu psychoterapiu (SSKIP), ktorých sa aj naďalej aktívne zúčastňujem. Psychoterapeutický výcvik som ukončila kolokviálnou prácou a záverečnými skúškami v Slovenskom inštitúte pre vzdelávanie v psychoterapii.

V rokoch 2016-2018 som ďalej absolvovala výcvik v Symbolterapii pod vedením Dr. Janoškovej a Doc. Uhrovej. Taktiež som v rokoch 2017 až 2019 vzdelávací cyklus v arteterapii pod vedením Beate Albrich, ktorý ma oprávňuje používať arteterapeutické techniky v psychoterapii.

Popri vzdelávaní som sa účastním psychoterapeutických seminárov aj ako tlmočník.

V roku 2015 som získala od Slovenskej komory psychológov licenciu na výkon povolania klinického psychológa a neskôr aj psychoterapeuta. Som členkou Slovenskej spoločnosti pre katatýmne imaginatívnu psychoterapiu, Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a registrovaným členom Slovenskej komory psychológov.

V rokoch 2022 a 2023 som absolvovala vzdelávanie v psychotraumatológii, konkrétne v práci s metódou bilaterálnej stimulácie EMDR, ktorú vo svojej práci aktívne používam.

Pracujem s mladými ľudmi od 18 rokov a s dospelými.

Psychoterapeutickú prax vykonávam v súlade s právnymi predpismi a zákonmi platnými pre túto oblasť.

problémy, s ktorými sa môžete na mňa obrátiť

 • psychosomatické potiaže
 • rôzne druhy úzkostí a strachu, panické záchvaty
 • depresie
 • prekonávanie ťažkých životných období
 • ťažkosti v partnerskom živote alebo v medziľudských vzťahoch
 • ťažkosti vo vzťahu medzi rodičom a dieťaťom
 • strata blízkeho
 • strata motivácie, vyhoretie
 • vyrovnanie sa s vážnym telesným ochorením u seba alebo u blízkeho
 • ťažkosti v zvládaní stresu
 • pocity prázna, strata sebavedomia
 • hľadanie seba samého, porozumenie vlastným pocitom, svojim zdrojom a rozvoj svojej osobnosti
 • hľadanie vnútorných zdrojov prežívania a sily a práca s nimi - motivácia k osobnému rastu
 • hľadanie ciest v ťažkých životných situáciách
 • hľadanie vlastnej životnej cesty
 • porozumenie medziľudským vzťahom vo vlastnom živote
 • krízové situácie (strata blízkej osoby, rozvod, zmena životnej situácie)
 • ak hľadáte konkrétne riešenia zložitých situácií
 • ak ste sa stali obeťou mobbingu alebo šikany

© 2016 vsade.sk All Rights Reserved © photography by helenakurus.sk